Page 1 of 1

PostPosted: Thu Jul 19, 2007 11:45 am
by Stig
phpsysinfo visar fel
Kolla <a href='http://www.sadako.mine.nu/' target='_blank'>här</a> klicka på serverinfo.

"Canonical Hostname" visar igen enbart "www", när det bör stå "www.sadako.mine.nu".

Är det någon som vet om det kan bero på att jag använder mig av "virtual hosts" i Apache?

Är det någon som vet hur jag skall kunna hämta upp servernamnet från Apache "HTTP_HOST" variabeln?

PostPosted: Fri Jul 20, 2007 3:24 am
by Stig
Jag fixade till det :D

I "/www/phpsysinfo/index.php" på rad 139 bytte jag
$sysinfo->chostname
mot
$_SERVER["HTTP_HOST"]


samma sak gjorde jag i "/www/phpsysinfo/includes/tables/vitals.php " på rad 34

Resultatet blir då att det blir rätt i mina viritual
Kolla <a href='http://www.creep.homelinux.com/phpsysinfo/' target='_blank'>här</a> och <a href='http://www.susan.homelinux.com/phpsysinfo/' target='_blank'>här</a>